Links naar subdomeinen van familieleden
Familiefoto's
 
 
           
 
Familiewapen Schim van der Loeff
   
           
 
 

Gevierendeeld: I en IV is het wapen van Van der Loeff: in groen twee gekruiste zilveren bijlen.
II en III in goud een groene boom op naar links afhellende grasgrond geplaatst in de rechterzijde van het kwartier en drie zwarte vogels in schuinrechtse richting vliegend naar de top van de boom (2-1) (Schim).

Helmteken: een rechtop gestelde zilveren bijl.

Dekkleden: Links: Zilver en groen; Rechts: goud en groen.