Links naar subdomeinen van familieleden
Familiefoto's
 
 
       
 

De naam “van der Loeff” is terug te voeren naar de afstammelingen van Steven Lubbertsz, geboren te Ingen omstreeks 1595, die als vierde zoon uit zijn tweede huwelijk met Wijve Arriensdr op (doopdatum) 27 mei 1635 een zoon Lubbert Stevensz kreeg. Deze trouwde op 27 juni 1655 Suzanna van Bijlwerff Fransdr.

Zij kregen op 25 november 1659 (doopdatum) Steven Lubbertsz Loef. Hij trouwde op 27 augustus 1684 te  Rotterdam met Dingenom Mantens. Uit dat huwelijk werd (ook te Rotterdam) Manta van der Loef geboren op 27 mei 1687, die aldaar groothandelaar in tabak was. Hij overleed op 16 februari 1729. Hij trouwde op 10 februari 1711 te Amsterdam met Anna Rijnvis (28 januari 1689 - 11 januari 1744). Zij kregen o.a. twee zoons:

a) Meijndert van der Loeff , (Rotterdam, 22 november 1720 - Middelburg 13 oktober 1760) , en

b) Stephanus (6 maart 1724 - 16 maart 1783, laatstelijk burgemeester van Veere)

voor het eerst getrouwd op 18 november 1740 met Abigaël Engelsen. Na haar overlijden op 2 juli 1749 hertrouwt hij op 15 dec 1749 te Rotterdam met Sara van Bosvelt.

Uit dit tweede huwelijk wordt op 13 januari 1752 te Rotterdam Manta Meijndert van der Loeff geboren. Hij is notaris en makelaar te Rotterdam en trouwt op 29 december 1776 (in eerste echt) met Elisabeth Schim (25 november 1750 - 3 augustus 1784, dochter van Abraham en Neeltje Schim). Hij hertrouwt op 15 mei 1785 met Jacoba Martinius (26 oktober 1745 - 19 mei 1787, dochter van Adrianus en Pieternella Kleyn), hertrouwt andermaal op 9 maart 1788 met Johanna Maria de Bergh (23 december 1750 - 18 juli 1804, dochter van Jacobus de Bergh en Lidia Moens), Op 27 november 1805 trouwt hij ten vierde male met Maria Catharina van Aller (31 oktober 1759 - 6 december 1827) Manta Meijndert is op 20 december 1823 te Rotterdam overleden. Er zijn alleen drie kinderen uit het eerste en één kind uit het derde huwelijk bekend.

Het eerste kind uit het eerste huwelijk van Manta Meijdert van der Loeff en Elisabeth Schim is Abraham Schim. Hij heeft twee zusters: Sara en Cornelia en een stiefzuster (uit het derde huwelijk): Lidia Jacoba

Ds Abraham Schim van der Loeff heeft als familienaam “van der Loeff” en als laatste voornaam “Schim”. Hij leefde van 24 november 1778 - 17 maart 1839 te Groningen, waar hij laatstelijk predikant was. Uit zijn huwelijk met Johanna Dorothea Rutgers (19 februari 1779 - 2 december 1859; dochter van Ds Abraham Rutgers en Suzanna Maria van Pabst) worden (behalve een jongoverleden tweeling) elf kinderen geboren waarvan Manta Meijndert Schim de oudste is. Na zijn twee zusjes Suzanna Maria (24 december 1804 - 1 juli 1828) en Sara Elisabeth (18 augustus 1806 - 19 juli 1837) Abraham Rutgers neemt tussen 1835 en 1838 als achternaam Rutgers van der Loeff aan.

Manta Meijndert Schim krijgt als eerste kind een zoon die hij als voornamen meegeeft Abraham Schim. Ook krijgt hij nog 8 andere kinderen die (uiteindelijk) allemaal de achternaam Schim van der Loeff krijgen.

Uit de tak van Mr Stephanus van der Loeff, de burgemeester van Veere, trouwt op 23 september 1745 te Leiden met Margaretha Verniers. Hun vijfde kind, (vierde zoon) Cornelis krijgt als tweede voornaam Verniers mee. De oudste zoon echter, Mr Stephanus Adrianus, 13 september 1769 - 17 mei 1818, Raadsheer in het Provinciale Hof van Holland en Zeeland) laat zich Verniers van der Loeff noemen. Zijn eerste zoon heeft als achternaam van der Loeff, zijn tweede zoon krijgt als voornamen Willem Carel Verniers (17 april 1798 - 10 oktober 1852, Luit.-Kolonel der Artillerie), zijn twee zoons (geboren 1829 resp. 1831) hebben Verniers van der Loeff als achternaam.

De naam Van der Loeff (en de daarvan afgeleide dubbele namen) stammen dus uit Rotterdam. De naam Loeff (zonder “van der”) schijnt uit Hamburg te stammen.